Prenumerationsvillkor för zentorno.com

1. Allmän information
Följande villkor, (”Villkor” eller ”Villkoren”) gäller beställningar som görs på www.zentorno.com (“Webbplatsen”), som tillhör:
Scandinavian Trading Company ApS
Agern Alle 24
2970 Hørsholm
Danmark
zentorno.com är en dansk webbshop som erbjuder sina tjänster och varor i länder inom EU.

2. Beställning
2.1 Allmänt
När du beställer på Webbplatsen (www.zentorno.com) måste du ange ditt namn, e-post, adress och betalningsinformation. Personuppgifter hanteras i enlighet med vår Integritetspolicy.
Du måste vara över 18 år för att göra beställningar och prenumerera på Webbplatsen.
Vi erbjuder inte försäljning till näringsidkare, affärsverksamhet eller någon annan form av företag.

3. Prenumerationsvillkor
3.1 Om Zentorno 1st
Zentorno erbjuder ett betalmedlemskap som kallas 1st.

3.2 Prenumerationsperiod och uppsägning
Din prenumeration löper under en prenumerationsperiod på 1 månad i taget. Prenumerationen är löpande och kommer därför att förnyas automatiskt om den inte sägs upp.
Din prenumeration kan sägas upp när som helst fram till slutet av en prenumerationsperiod. Det är dock inte möjligt att avsluta medlemskapet inom de första 24 timmarna då prenumerationen är låst av tekniska skäl. Efter det första dygnet kan du säga upp din prenumeration när det passar dig. Om du säger upp din prenumeration får du inte tillbaka några redan betalade prenumerationskostnader.
Observera att om du har en pågående beställning kan medlemskapet inte avslutas förrän den har skickats. Detta sker vanligtvis inom 24 timmar. Försök igen när din beställning har skickats.
Uppsägning av prenumerationen kan skickas till hey@zentorno.com

3.3 Betalning av prenumerationen
När du startar en prenumeration får du en kostnadsfri period på 14 dagar. Därefter kostar prenumerationen 274 kr /månad. Du får bara en gratis period första gången du startar en prenumeration.
Betalning för prenumerationen sker före varje prenumerationsperiod.
När du betalar med kreditkort kommer du att registreras för automatisk kortbetalning. Beloppet dras sedan via det kredit-/betalkort som du använde vid beställningen, såvida du inte ändrar detta.
Du kan se dina tidigare betalningar och beställningar genom att logga in på ditt konto på Webbplatsen. Du är ansvarig för att uppdatera din betalningsinformation. Detta kan
göras på Webbplatsen. Om betalning inte kan göras via ditt bankkort debiteras betalningen för din prenumeration via giro.
De totala kostnaderna per prenumerationsperiod visas vid tidpunkten för beställningen och orderbekräftelsen.
Vi förbehåller oss rätten att säga upp prenumerationsavtalet vid försenad eller utebliven betalning.

3.4 Användaråtkomst
För att kunna använda prenumerationen måste du vara registrerad som användare på Webbplatsen.
När vi har behandlat din beställning får du ett e-postmeddelande med din inloggningsinformation till Webbplatsen.

3.5 Bytesrätt
När du köper produkter på Webbplatsen via din prenumeration har du 180 dagars bytesrätt från slutförandet av din beställning.
Bytesrätten innebär att du kan byta produkter som du har köpt genom din prenumeration mot andra varor på Webbplatsen, eller så kan du få ett tillgodokvitto på beloppet.
För att kunna utnyttja din bytesrätt måste varan returneras i originalförpackning och i samma skick som när du fick den.
Du måste själv betala kostnaden vid retur. Vi kompenserar dock dina fraktkostnader med upp till 50 SEK. Varan ska skickas till:
Scandinavian Trading Company ApS
Agern Alle 24
2970 Hørsholm
Danmark
Vi kan endast ta emot paket som skickas direkt till den här adressen.

3.6 Ansvar
Om tekniska problem uppstår försöker vi lösa problemet så snart som möjligt. Prenumerationsbetalningar återbetalas varken helt eller delvis till följd av att Webbplatsen inte är tillgänglig eller ej fungerar optimalt under kortare perioder.

3.7 Avtalsbrott
Vi kommer att säga upp din prenumeration utan föregående meddelande och inaktivera din profil om du använder prenumerationen i strid med Villkoren på ett sätt som kan
betraktas som ett avtalsbrott. Om vi säger upp din prenumeration på grund av väsentligt avtalsbrott kommer du inte att få tillbaka några belopp som redan har betalats.
Följande är exempel på användande som kan betraktas som avtalsbrott:
• Du använder din prenumeration för affärsändamål
• Du delar din prenumeration med andra

3.8 Prisändring
Vi förbehåller oss rätten att reglera prenumerationspriserna varje år i enlighet med Danmarks Statistiks nettoprisindex. Prisregleringen träder i kraft först från efterföljande prenumerationsperiod.
Vi har dessutom rätt att kontinuerligt ändra prenumerationspriserna. Prisändringar kan ske i följande situationer:
• Genom ändringar i lagstiftning eller praxis
• Genom inflation
• Genom marknadsutveckling i priserna på våra tjänster
• Genom ökade kostnader för våra tjänster, inklusive kostnader för administration, distribution och personal

3.9 Ändring av Prenumerationsvillkor
Du kommer att meddelas via Webbplatsen om alla ändringar av Prenumerationsvillkoren som är av mindre vikt.
Vid betydande förändringar, såsom prisändringar, kommer du att meddelas via e-post med minst 30 dagars varsel. Om du fortsätter att använda prenumerationen efter att ändringarna har trätt i kraft accepterar du de ändrade villkoren. Din prenumeration kan sägas upp när som helst fram till slutet av en prenumerationsperiod.
Vi kan göra ändringar i Prenumerationsvillkoren som endast är till din fördel utan föregående meddelande.

3.10 Ångerrätt
Som konsument har du alltid 14 dagars ångerrätt.
Ångerrätten gäller också för köp av prenumeration på Webbplatsen. Ångerrätten upphör att gälla 14 dagar efter att du ingått prenumerationsavtalet. Använder du prenumerationen inom 14-dagarsperioden kan du inte utnyttja ångerrätten.
Om tidsfristen löper ut på en helgdag, lördag, julafton eller nyårsafton förlängs tidsfristen till följande arbetsdag.
Tidsfristen innebär att du inom 14 dagar från mottagandet av varan måste meddela oss att du kommer att ångra ditt köp.
Du kan meddela oss att du vill avbryta ditt köp genom att skicka ett e-postmeddelande till hey@zentorno.com eller genom att använda standardformuläret, som du hittar längst ned i Villkoren.
Du kan inte avbryta köpet genom att vägra att ta emot varan.

4. Lagval och jurisdiktion
Varje tvist mellan dig och oss angående användande av Webbplatsen och köp på Webbplatsen måste avgöras enligt svensk materiell rätt i svenska domstolar.

5. Kontaktinformation
Frågor angående användande av Webbplatsen eller innehållet i Villkoren kan ställas till oss via e-post: hey@zentorno.com.

6. Standardformulär
(Detta formulär fylls i och returneras endast om ångerrätten åberopas)
– Till Scandinavian Trading Company ApS, Agern Alle 24, 2970 Hørsholm, e-mail:
hey@zentorno.com
– Jag/vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) vill utnyttja ångerrätten i samband med mitt/vårt (*) köpeavtal för följande varor (*) /tjänster (*)
– Beställdes (datum) (*) / Mottogs (datum) (*)
– Konsumentens namn (Konsumenternas namn)
– Konsumentens adress (Konsumenternas adress)
– Konsumentens underskrift (Konsumenternas underskrifter) (gäller endast pappersblankett)
– Datum
(*) Stryk det som inte gäller

7. Uppdatering av Villkoren
Vi förbehåller oss rätten att uppdatera Villkoren. Därför bör du regelbundet besöka Webbplatsen för att granska de Villkor som du är bunden av när du genomför köp på Webbplatsen.

Main Menu

The 1st. Membership prices are only for members – the price of the membership is 274KR/month.

It will automatically continue if it is not canceled within the first 14 days and continues automatically until terminated. The membership can be canceled at any time.

The first 14 days are free.

Sorry,
We're not their yet!

Unfortunately, we do not offer our services to your country yet
The role of the store rapidly becoming redundant and outdated, which is why we are dead set on offering a better solution for online shoppers. Unfortunately, we do not offer our services to your country yet, but we are grateful for your interest. We are constantly working on expanding the range of our services, so remember to check our website in the future!

You’re a star!

Thank you for rating us. We have received your review.

×